Tartalékos Katonák! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Magyar Tartalékosok Napja alkalmából köszöntöm az önkéntes katonai szolgálatot vállaló valamennyi katonát! A Magyar Tartalékosok Szövetsége kezdeményezésére október 4-én köszöntjük tartalékos katonáinkat. Az immáron 16 éve fennálló Szövetség fogja össze a Magyar Honvédség tartalékos katonáit szolgálati idejükön kívül, illetve szervez tartalmas programokat azok számára is, akik ugyan nem tartalékos katonák, de elkötelezettek a honvédelem ügye iránt és a Szövetség tagjaiként, vagy csak szimpatizánsként részt vesznek lő- és járőrversenyeken, valamint egyéb, a hon védelmét, a hazaszeretet erősítő programokon, rendezvényeken iskolai tanulmányaik, vagy munkahelyi elfoglaltságuk mellett.


20171004_koszonto_k.png2017. 10. 04.
Dr. Simicskó István köszöntője a Magyar Tartalékosok Napja alkalmából:


simicsko-istvan-nevjegy.jpg

A haza védelme nemzeti ügy, és törvényeink is ezt erősítik. Aki tartalékos katona, vagy csak tartalékosnak készül, tudja, hogy nemes célt követ, igaz hazafiként gondolkodik és viselkedik. Csakúgy, mint Kossuth Lajos, akinek 1848. október 4-ei szegedi toborzó beszédének gondolatai ma is igazak. Nem várhatjuk, hogy hazánkat mások védjék meg a veszélyektől, legyen az napjaink illegális bevándorlása, amely magában hordozza a terrorizmus lehetőségét és veszélyét, vagy természeti katasztrófák okozta fenyegetettségtől, amit már sokszor átéltünk. A nehezebb időszakokban tanúsított példaértékű összefogás és tenni akarás tette lehetővé, hogy ezeket a veszélyhelyzeteket megfelelően kezelni tudtuk, és ha szükséges, tudjuk a jelenben is és a jövőben is.

Tudjuk, hogy a tartalékos katonák életük jelentős részét szolgálaton, illetve a laktanyákon kívül töltik. Ezért tartjuk elengedhetetlennek és kiemelten fontosnak, hogy a haderő és a társadalom között összekötő és irányító szerepet betöltő Magyar Tartalékosok Szövetsége erős közösségeket alakítson ki, és fogjon össze a városokban, településeken a járási önkéntes területvédelmi egységek tartalékos katonáiból és a haza védelme érdekében tenni akaró állampolgárokból.


A Magyar Tartalékosok Szövetségére megalakulása óta egyszer sem hárult annyi feladat, mint napjainkban. Látjuk azokat a törekvéseket is, hogy a Szövetség megjelenik toborzósátraival minden nagyobb tömegrendezvényen, együttműködésben a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő, Kiképző Parancsnokságával. Helyesen ismerték fel, hogy az emberek, a fiatalok, diákok és az érdeklődők közé kell eljutni a nagy létszámú fesztiválokon, nem várva arra, hogy felkeressék őket székhelyükön. Tudjuk, hogy a járási tartalékos erőkkel, a régiós vezetéssel történő kapcsolattartás, a nagy rendezvényeken való megjelenés megnöveli a költségeket. Azonban a honvédelmi tárca vezetése lehetőségei függvényében igyekszik minden szükséges támogatást megadni az eredményesebb munkavégzéshez. Ezért is újítottuk meg a napokban a tárca és a Szövetség közötti együttműködési megállapodást, messzemenőkig támogatva a MATASZ céljait a Magyar Honvédség és a társadalom közti kapcsolat további erősítésében, fejlesztésében.


Továbbra is kérjük, hogy a hazai feladatok mellett a Szövetség megfelelően képviselje a magyar biztonsági- és honvédelmi elképzeléseinket olyan nemzetközi fórumokon, mint a NATO Tartalékos Tisztek Szövetsége tanácskozásain, a Gamingi Kezdeményezés találkozóin, vagy a kétoldalú nemzetközi kapcsolataikban.
Az a célunk, hogy a tartalékos állomány biztos pillére és valódi, jól felkészült alapja legyen a hivatásos és szerződéses állomány mellett a haza védelmének is. E cél megvalósításához kérem valamennyi tartalékos katona, a Magyar Tartalékos Szövetség tagjainak támogatását, további lelkes és áldozatkész munkáját, hiszen a Honvédelmi Minisztérium elé állított feladatokat csak Önökkel együtt tudjuk megvalósítani.


A Tartalékosok Napja alkalmából tisztelettel köszöntöm Önöket és egyben köszönöm eddigi munkájukat, tartsák meg és fejlesszék tovább híd szerepüket a honvédség és a társadalom között, legyen élő kapcsolatuk a társadalom valamennyi rétegével. Ehhez a munkához kívánok önöknek sok sikert, erőt és egészséget!


Budapest, 2017. október
Dr. Simicskó István Magyarország honvédelmi minisztere
KÖZLEMÉNY - 2017. 11. 03.

A Honvédelmi Minisztérium /HM/ és a Magyar Tartalékosok Szövetsége /MATASZ/ megújította Együttműködési Megállapodását.

 


 

2017. október 12.-én aláírásra került a HM és a MATASZ Együttműködési
Megállapodása, mely ezzel hatályba is lépett és megszűnt a 2006. március 31.-én kötött
korábbi Megállapodás.

 


Az Együttműködési Megállapodás megtekinthető a MATASZ megyei szervezetei
vezetőségeinél, valamint a MATASZ Központban.

 


matasz.com