Cseh Valentin:
A nándorfehérvári csata 1456

A nándorfehérvári csatáról írt könyvet mutattak be

A MATASZ-t Pintér Endre ny. ezredes képviselte, alább olvasható a beszámolója:

2017. október 12-én a Honvédelmi Minisztériumban könyvbemutatót tartottak. A rendezvényen Cseh Valentin: A nándorfehérvári csata 1456 című könyvét ismertették, mely a Zrínyi Kiadó gondozásában jelent meg. A könyvet Dr. Négyesi Lajos alezredes a HM Kegyeleti Diplomáciáért Felelős Miniszteri Biztosi Titkárság belföldi szakreferense, hadtörténész és egyetemi docens mutatta be. A házigazda Dr. habil. Besenyő János ezredes, a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely vezetője volt. Az eseményen több szervezet képviseltette magát így a Magyar Tartalékos Szövetség képviseletében az Önkéntes Tartalékos Tagozat elnöke Pintér Endre nyá. ezredes volt jelen. A könyvbemutatón részt vett többek között, Dr. Holló József nyá. altábornagy a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum korábbi főigazgatója és Dr. Nagy Ferenc a Magyar Tudóslexikon főszerkesztője, a Better Kiadó tulajdonosa.


A könyvbemutatót Besenyő ezredes nyitotta meg. Négyesi alezredes méltatta a szerző korábbi munkásságát és elmondta a könyvhöz kapcsolódó véleményét. Nagyra tartotta, hogy a szerző csata körülményeinek vizsgálatához rekonstruálta a korabeli helyszint és az ezekhez kapcsolódó fennmaradt dokumentumokat használta fel és nem arra törekedett, hogy a témában meglevő könyvtárnyi irodalmat dolgozza újra. Különlegességként említett egy a török fél által a helyszínről készített térképet, melynek létezése sokáig a török hadititkok közé tartozott.


A könyv születésének körülményeiről maga a szerző Cseh Valentin hadtörténész számolt be a hallgatóságnak. Elmondta, hogy hosszas kutatómunka eredménye a csata leírása, melyet sok színes képpel, metszettel és térképpel illusztrált. A könyv a tudományos-ismeretterjesztő műfaj igényes példája és a csata leírása mellett, a végén historiográfiai összefoglalást, valamint a csatához köthető kiemelkedő személyek bibliográfiáját is tartalmazza. Elmondta azt is, hogy Dugivics Titusz hőstette nagy valószínűséggel újkori kitaláció, bár azt is megjegyezte, hogy a csata során ilyen vagy ehhez hasonló hősi cselekedetek sora történt meg és ezek is kellettek a magyar hadtörténelem talán legnagyobb diadalának eléréséhez.


A bemutatót követően a résztvevők is hozzászólhattak és kérdezhettek a szerzőtől. Itt felvetődött, hogy egy ilyen fontos hadi eseményről készített színvonalas mű, méltán megérdemelne angol nyelvű kiadást is, mert akkor szélesebb kör férhetne hozzá. Végül a jó hangulatú és színvonalas bemutató zárását követően lehetőség volt a könyv megvásárlására is.


Budapest, 2017. október 13. Pintér Endre ny. ezredes.


A honvedelem.hu beszámolója:

 

A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, valamint az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság Tudományos Szakkönyvtára szervezésében mutatták be Cseh Valentin „A nándorfehérvári csata 1456” című könyvét október 12-én, csütörtökön Budapesten, a Honvédelmi Minisztériumban.A Zrínyi Kiadó gondozásában megjelent kötet a nándorfehérvári csata történetét és előzményeit mutatja be a déli határvédelem kialakulásától Kapisztrán Szent János és Hunyadi János kultuszának XX. századi utóéletéig. A könyvbemutató házigazdája, dr. habil. Besenyő János ezredes, a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely vezetője úgy fogalmazott: ahhoz, hogy egy adott témában a kutatóhely előrejelzéseket és megalapozott elemzéseket tegyen a vezetők asztalára, a történelmi múltat is ismernie kell és annak eredményeit, értékeit és tanulságait fel kell használnia. „A Nándorfehérvárnál szemben álló muzulmánok és keresztények közti vallási, kulturális és egyéb különbségek manapság is visszaköszönnek, tehát ahogy mondani szokták, a történelem ismétli önmagát” – mondta Besenyő János ezredes, hozzátéve: ezért is nagyon fontos, hogy helyt adjanak a hasonló könyvbemutatóknak.„A történészi munkának egyik nagyon fontos kritériuma, hogy mire keresünk választ egy adott témában, és a szerző nagyon jól feltette ezeket a kérdéseket” – mondta dr. Négyesi Lajos alezredes, hadtörténész, aki a szerző munkásságának, valamint a kötet tartalmának ismertetése kapcsán úgy fogalmazott: a nándorfehérvári diadal a magyar hadtörténelem olyan eseményei közé tartozik, amelyekre egész Európa odafigyelt, és amelyekre méltán büszke lehet az utókor. „A Hunyadi János vezette védőknek azzal az oszmán sereggel kellett megküzdeniük, amely három évvel korábban, 1453-ban elfoglalta Konstantinápolyt” – jelentette ki Négyesi Lajos.

Cseh Valentin, a kötet szerzője kitért a könyv megírásának körülményeire, majd ismertette azt a koncepciót, amelynek alapján a tartalmi részeket felépíttette. „Mondhatnák azt, hogy egy egyetemi szemináriumról kiinduló érdeklődés jutott el odáig, hogy 2007-ben és 2016-ban ebből egy két kiadást megérő könyv lett. Erre nagyon büszke vagyok, mert ritka, hogy az ember az első történészi szakmunkájával ilyen eredményt tud elérni” – tette hozzá a fiatal zalaegerszegi történész, aki köszönetet mondott a Zrínyi Kiadónak is.„Cseh Valentin egy olyan aktuális problémát hozott elő megint, amelyet – ha visszagondolunk az 560 évvel ezelőtti történésekre − a mai napig mind iránytűként használhatunk” − mondta dr. Holló József nyugállományú altábornagy, miniszteri biztos, aki szerint a könyv a mai kor kusza világában is megállja a helyét, miközben szívre, lélekre, emberségre, tisztességre és erkölcsre figyelmeztet. A miniszteri biztos párhuzamot vont a múlt eseményei és a jelen történései között. „Sokan cáfolják, hogy a történelem ismétli önmagát, de a történelem egyes elemei sajnos a mai napig ismétlődnek. 1456-ban megvédtük Európát, és mintha napjainkban megismétlődne, hogy nekünk Európát kell védenünk és a schengeni határokat kell biztosítanunk a kerítéssel” – mondta dr. Holló József.

A monográfia többek között a török−magyar küzdelmek előzményeit, a hadszínteret, a hadseregeket és a vezető személyiségeket éppúgy részletesen bemutatja, mint a vár és a város építéstörténetét, az ostrom menetét és utóhatásait. A tartalmat számos metszet és térképvázlat illusztrálja. A kiadás végén historiográfiai összefoglalás és részletes bibliográfia is szerepel. A kötet külön érdeme, hogy a két kiadás között született, a kérdéskört szorosan érintő publikációkat is felhasználta.

Cseh Valentin kötete a napjainkban igen divatos, angolszász eredetű tudományos-ismeretterjesztő műfaj igényes példája a magyar hadtörténelem talán legismertebb győzelméről.


Forrás: https://www.honvedelem.hu/cikk/65752_a_nandorfehervari_csatarol_irt_konyvet_mutattak_be