Munkaértekezleten mutatta be a brit tartalékos rendszert Dominic Guiness, a brit haderő tartalékos ezredese december 5-én, szerdán a Honvédelmi Minisztérium épületében.

01.jpg


A szakértői találkozón a tartalékos ezredes elmondta, a brit hadsereg történetében az önkéntességen mindig nagy hangsúly volt, s általában – néhány konkrét példától eltekintve – önkéntes alapon töltötték fel a haderőt. Az önkéntesség a tartalékos haderő esetében egy még fontosabb szempont, s ahhoz, hogy a kívánt mennyiségű civilt sikerüljön megszólítani, elengedhetetlen a társadalmi beágyazottság kérdésével foglalkozni, s tisztázni kell azt is, hogy pontosan mire akarják használni ezen embereket. Tartalékos haderőre azért van szükség – hangsúlyozta az ezredes -, mert így speciális tudáshoz, képességekhez juthat a hadsereg a civil munkaerőpiacról, így nem kell hosszadalmas és drága képzéseket tartani. Fontos szempont, hogy a rendszer segítségével ésszerűsíteni lehet a hadsereg felhasználását, hiszen nem minden helyzetben éri meg hivatásos katonákat bevetni.

02.jpg

Ugyanakkor a már fent említett társadalmi kapcsolattartást és beágyazottságot is segíti, hiszen a civilek számára is betekintést nyújt a haderő életébe. Ennek megfelelően többféle lehetőséget kínálnak az érdeklődőknek: így tartalékos lehet az is, aki rendelkezik valamilyen katonai múlttal, de az is, aki még alapkiképzésen sem vett részt. Néha konkrét feladatra keresnek jelentkezőt, de az is előfordulhat, hogy valaki a civil munkája mellett vállalja a mundért. A lényeg, hogy mind a hadsereg, mind az elkötelezett állampolgárok megtalálják a számításukat – fűzte hozzá.

03.jpg

Bár a rendszer jól működött, hiszen jelenleg több tízezer tartalékos szolgál a brit haderőben, s körükben a fluktuáció kisebb, mint a profi katonák körében, most mégis ennek megújításán dolgoznak. A 2020-ig tartó és 1,8 milliárd fontba kerülő modernizációnak elsősorban az önkéntesek felhasználhatóságát, másodsorban pedig a fiskális ésszerűséget kell javítania; a hangsúlyt a kommunikációra helyezik mind a toborzás, mind a kiképzés, mind pedig a bevetés területén. A program szerint a jövőben nagyobb felelősséget adnának az önkénteseknek, s ehhez jobb felszerelést és munkakörülményeket biztosítanának.

04.jpg

Kérdésre elmondta azt is, az ügy népszerűsítésére széleskörű kommunikációt kell folytatni, s már nemcsak a jelentkezőt, de a családját is meg kell győzni. Azért is nagyon sok múlik a személyes beszélgetéseken, mert ekkor derülhet ki pontosan, hogy a jelentkező pontosan mihez ért, milyen szakértelemmel segítheti a hadsereg munkáját. Általánosságban ugyanis kijelenthető, hogy tartalékosokat akkor éri meg igazán foglalkoztatni, ha valamilyen speciális, a haderő számára nehezen hozzáférhető tudással rendelkeznek – fűzte hozzá.

05.jpg

A szakértői egyeztetést a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség, a Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együttműködési Főosztállyal és a Magyarországra delegált brit véderőattaséval együttműködésben, a brit védelmi minisztérium kezdeményezésére szervezte.

06.jpg

Fotó: Szabó Lajos zászlós

Forrás: https://honvedelem.hu/cikk/113713_nemcsak_a_tartalekost_de_a_csaladjat_is_meg_kell_gyozniAz oklevél átadásával ért véget a III. Békeműveleti Együttműködési Tanfolyam (Peace Support Operation Cooperation Course – PSOCC) november 23-án Szolnokon, az MH Béketámogató Kiképző Központban. Az elismerő tanúsítványt Drót László ezredes, a központ parancsnoka adta át.


A november 12-én kezdődött kéthetes tanfolyamra nyolc országból érkeztek katonák, valamint rendőr felkészülők. A felkészítés huszonkét résztvevője közül tízen külföldről jelentkeztek: Albánia, Egyiptom, Görögország, Kína, Macedónia, Pakisztán és Spanyolország delegált hallgatót, míg a magyar felkészülők közül tíz katona és két rendőr vett részt a PSOCC-n.

01.jpg


Az angol nyelvű képzés ideje alatt a felkészülők alapvető ismereteket szerezhettek az ENSZ, a NATO, az Európai Unió és az Afrikai Unió békeműveleti eljárásrendjéről. Megismerték a különböző tárgyalási és együttműködési technikákat, a humanitárius segítségnyújtás szabályait, a média kezelésének, valamint a különböző kormányzati és nem kormányzati szervekkel, szervezetekkel történő együttműködés alapjait. A szituációs gyakorlatok során az elméletben megszerzett tudásukat a gyakorlatban alkalmazhatták a hallgatók, majd a tanfolyam utolsó két napján zárógyakorlaton adtak számot felkészültségükről. A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek - többek között - kapcsolatot létrehozni, fenntartani, információkat gyűjteni, azokat jelentés formájában az elöljáró, valamint az információt elemzők részére megküldeni, a hagyományos összekötő tiszti feladatokat végrehajtani.

02.jpg

Martonosi Ferenc törzsőrmestert a jelentkezéskor elsősorban az motiválta, hogy megtapasztalja a nemzetközi együttműködés ezen formáját. „Célom volt az is, hogy szélesebb spektrumban lássam át a békeműveleteket, illetve azoknak a különböző aspektusait” – tette hozzá a törzsőrmester.

03.jpg

Stela Brahaj hadnagy Albániából érkezett a tanfolyamra, hogy új ismereteket szerezzen. „Ezelőtt nem volt hasonló tapasztalatom ilyenfajta együttműködésben, csak érintőlegesen. Megismertem, hogyan kell együttműködni különféle ENSZ-szervezetekkel, betekintést nyertem abba, hogy ők hogyan végzik a munkájukat” – mondta a hadnagy.

04.jpg

Forrás: https://honvedelem.hu/cikk/113623_veget_ert_a_nemzetkozi_bekemuveleti_egyuttmukodesi_tanfolyamCivilek átfogó védelme (Comprehensive Protection of Civilians) címmel rendezett szakmai tanfolyamot az ENSZ Kína fővárosában. A meghívott tizenkilenc ország, huszonnégy küldötte főleg az afrikai és ázsiai országokból érkezett, az európai övezetet egyedüliként az MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ állományából Magony Áron százados képviselte.
 

A Pekingi Békefenntartó Műveleti Központban rendezett képzés legfontosabb célja az volt, hogy a résztvevőket felkészítse, miként lehet a katonai erők alkalmazási szabályainak mélyebb megértésével elősegíteni a civil lakosság védelmét, úgy, hogy mindeközben a katonai műveletek hatékonysága nem csökken.


01.jpg

A tanfolyam két részből állt, három napos elméleti blokkal kezdődött, amit két napos gyakorlat zárt. Az elméleti képzés a civilek védelméhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak ismertetésével kezdődött, majd előadások hangzottak el az ENSZ műveletek jogi hátteréről, a világszervezet felépítéséről, szervezeteiről, illetve a katonai missziók feladatairól, valamint az ENSZ műveletek során a katonai erők alkalmazásának alapelveiről. Mindemellett bemutatták azokat a módszereket, amelyeket az ENSZ műveletek során alkalmazhatnak a civil lakosságot érő veszélyek vagy fenyegetések elemzésére és azok elhárítására.

02.jpg

A gyakorlat során a hallgatók - az ENSZ égisze alatt - egy fiktív ország területén bevetésre kerülő kínai zászlóalj törzsében folytattak különböző kidolgozói és tervezői munkát. A forgatókönyv szerint az ENSZ erők elsődleges feladata a civilek védelme volt.

03.jpg

A gyakorlat során az elméletben tanult módszerekkel kellett elemezni a műveleti területen a civil szereplőket fenyegető veszélyeket és javaslatot kellett tenni a zászlóalj parancsnokának ezek kivédésére.

04.jpg

Magony Áron százados több műveleti területen is szolgált. „Az ilyen és ehhez hasonló többnemzeti tanfolyamokon való részvétel nemcsak szélesebb körű megismerést nyújt az új típusú kihívásokra és azok lereagálására, de nagyban hozzájárul a magyar katonák professzionálisabb békemissziós feladatokra történő felkészültségére is” - mondta.

05.jpg

Fotó: Pekingi Békeműveleti Kiképző Központ

Forrás: https://honvedelem.hu/cikk/113678_civilek_atfogo_vedelme_-_szakmai_tanfolyam_pekingben„Az ember életében ott van, ott kell, hogy legyen advent üzenete: a hit, a remény, az öröm és a szeretet egysége. Nemcsak karácsony közeledtével, hanem a mindennapjainkban is” – mondta dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség vezetése által szervezett adventi ünnepi gálaestet követően, december 1-jén, szombaton, Budapesten, a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban.

tun_8566.jpg
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=xBjMIbi4Pfo
20181202_adventigalaest.jpg

 
Dr. Benkő Tibor úgy fogalmazott, hogy advent előestéjén el kell csendesedni, meg kell nyugodni, s a jövőre gondolva lassítanunk kell. Ugyanakkor – tette hozzá – ez a mostani időszak nagyon fontos a Magyar Honvédség számára, hiszen célul tűzték ki egy olyan szervezet megvalósítását, amelyben a katonák mindig, mindenkor, bátran kiállnak a hazáért. „Mert ez a mi hazánk. Amiért élünk, amiért dolgozunk, s ezt csakis hittel, reménnyel és sok-sok szeretettel lehet megvalósítani” – mondta köszöntőjében a honvédelmi miniszter.
 

A gálaest előtt Korom Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke osztotta meg ünnepi gondolatait a meghívott vendégekkel, azaz az állami és a társadalmi szervezetek, az ipar és a közélet, a tudomány és a művészeti élet, valamint a sajtó képviselőivel, akik valamennyien hozzájárulnak a Magyar Honvédség küldetésének sikeres teljesítéséhez.

tun_8697.jpg

„Nehéz, de sikeres esztendőn vagyunk túl. Nehéz, hiszen számos feladatban kellett olykor erőnkön felül helytállni. De büszkén kimondhatjuk, hogy a katonák szolgálatának is köszönhetően Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országainak egyike. Ennek elérése önmagában is siker, azonban a Magyar Honvédség örömteli gyarapodása, a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programban rejlő lehetőségek, a megvalósult és megvalósítani tervezett fejlesztések mindenkit bizakodással kell, hogy eltöltsenek” – mondta Korom Ferenc altábornagy. Hozzátette: az elmúlt év jó példa volt a remény beteljesülésére, hiszen számtalan tudással, képességgel és új, korszerű technikai eszközzel lett gazdagabb a Magyar Honvédség. Új csapatszállító és kiképző repülőgépek, felújított helikopterek és jövőre érkező új helikopterek, teljesen megújult közúti személyautó-flotta, új terepjáró teherautók, új, hazai fejlesztésű és gyártású autóbuszok, megújult egyenruha és ismét saját kézbe vett fegyvergyártás, korszerű felszerelési eszközök és fegyverek tucatjai – mindez csak néhány fontosabb csomópont, amely a honvédség technikai eszközeinek valóban megindult modernizálását fémjelzi.

 

„Az immár nyolcezer fősre nőtt, megújított tartalékos rendszer annak a kialakulóban lévő társadalmi elköteleződésnek a jele, amely elengedhetetlen hazánk biztonságos jövője érdekében. A felnövekvő nemzedékek hazafias elköteleződésének erősítésében fontos szerep jutott a honvédelmi táboroknak, ahol az elmúlt nyáron már több mint 1500 fiatalnak tudtak a katonai szervezeteink hasznos és tartalmas programokat kínálni” – emelte ki a Honvéd Vezérkar főnöke, hangsúlyozva: meghatározó ünnepet, fennállásának 170. évfordulóját ünnepelte idén számos rendezvényen a Magyar Honvédség. Azért, hogy sok helyen sikerült méltó módon emléket állítani ennek, nagy szerepe volt a honvédséget és honvédelem ügyét évek, évtizedek óta elkötelezetten támogató társadalmi szervezeteknek, hagyományőrző egyesülteknek, önkormányzatoknak.

tun_8758.jpg

„Várni a vártat és felkészülni rá: ez klasszikus értelemben az advent jelentése. Várni a váratlant és felkészülni rá: ez pedig a katonák mindenkori kötelessége” – mondta Korom Ferenc altábornagy, kiemelve, hogy a Magyar Honvédség katonái idén is e felkészülés jegyében szolgáltak a hétköznapokon. Több mint 20 kiemelt hazai és nemzetközi gyakorlaton mélyítették tudásukat, és adtak számot felkészültségükről. Emellett a déli határaink mentén is helyt álltak: az év első felében még több ezres létszámban biztosították Magyarország biztonságát. S bár a kiépített műszaki és technikai határzárnak köszönhetően lehetőség volt arra, hogy az év második felében jelentősen csökkentsék a határon szolgáló katonák létszámát, a Magyar Honvédség továbbra is készen áll arra, hogy ha a helyzet úgy kívánja bármikor, rövid időn belül a határainknál is szavatolja ezt a biztonságot.

 

Ünnepi köszöntőjében a Honvéd Vezérkar főnöke szólt a misszióban szolgálatot teljesítő katonákról is, akik „ma is négy földrész tizennégy országában járulnak hozzá a problémák megoldásához, hogy azok ne érhessék el hazánkat, ne fenyegessék otthonainkat, a magyar embereket.”

tun_9145.jpg

A gálaest előtt Jákob János dandártábornok, a Magyar Honvédség protestáns tábori püspöke mondott ünnepi köszöntőt, a rendezvényt követően pedig Berta Tibor ezredes, a Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke mondott karácsonyváró fohászt.

 

A hagyományos, immár nyolcadik alkalommal megrendezett adventi ünnepi gálaesten a Magyar Honvédség Központi Zenekara lépett fel - vezényelt Csizmadia Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség főkarmestere, illetve Kovács Tibor alezredes, a zenekar karmestere. Az elhangzott dalokat Ress Hajnalka színész-énekesnő, a verseket pedig Szabó Sipos Barnabás színművész adta elő. Közreműködött a Magyar Nemzeti Táncegyüttes szólistáiból álló tánckar.

tun_8767.jpg

Fotó: Rácz Tünde

Forrás: https://honvedelem.hu/cikk/113657_varni_a_vartat_es_felkeszulni_ra_ez_advent_jelentese


Adventi gálaest
Adventi gálaest  / 1Adventi gálaest  / 2Adventi gálaest  / 3Adventi gálaest  / 4
Tréfás, ám mégis komoly esküjüket tették le a frissen végzett, illetve első éleslövészetüket végrehajtott tisztek és altisztek Győrben, december 4-én, kedden.

cikk_01.jpg

 
A tábori és páncéltörő tüzérek, valamint a légvédelmi rakétás alakulatok fegyvernemi napja alkalmából ünnepélyes ezredsorakozót tartottak az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezrednél. Az ünnepségen felolvasták dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Korom Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének közös köszöntőlevelét, melyben az elöljárók úgy fogalmaztak: az elkövetkezendő időszakban továbbra is komoly felelősség hárul a győri katonákra. Hallhattuk: a tüzérségre szükség van, hiszen történelmi tapasztalataink azt mutatják, hogy jelentősen hozzájárultak az ütközetek sikeréhez. A Magyar Honvédség vezetésének szándéka, hogy az ország fegyveres védelmében nélkülözhetetlen tüzérség kiemelkedő helyet foglaljon el a jövőben is honvédelmünk képességeinek rendszerében.
 

Ünnepi beszédében Sáfár Albert dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság légierő haderőnem főnöke kiemelte: az ezred elvégzett munkájának köszönhetően mindenki, aki „skarlátpiros parolit” visel, büszkén tekinthet maga elé. „Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred olyan képességet testesít meg, amely a Magyar Honvédségben egyedülálló, hiszen az egyetlen légvédelmi rakéta fegyvernemet megtestesítő szervezet. Így az önök felelőssége és kötelessége ezen tradíciók éltetése és e kultúra értékeinek a megőrzése és továbbörökítése” – mondta a dandártábornok.

cikk_02.jpg

 

Elhangzott, hogy az ezred szakmai felkészültségét az év során számos hazai és nemzetközi gyakorlaton bizonyította, kiemelten a Tobruq Legacy 2018 többnemzeti légvédelmi rakéta harcászati gyakorlaton. „Házigazdaként azt gondolom, hogy az alakulat nem pusztán a szakmai kihívásoknak felelt meg, hanem a logisztikai, a híradástechnikai és az információvédelmi területeken a modern kor színvonalának megfelelően teljesített. Nemzetközi környezetben az elismerés hangjai hallatszottak a Magyarországon megrendezett gyakorlat kapcsán” – fűzte hozzá a légierő haderőnem főnöke.

 

Az ünnepségen a hagyományos tüzéravatási ceremóniát követően Sáfár Albert dandártábornok, és Könczöl Ferenc ezredes, a győri alakulat parancsnoka elismeréseket adtak át. A rendezvényen 85 milliméteres lövegekből díszlövést adtak le a Magyar Tartalékosok Szövetsége hagyományőrző tagozata tagjai, valamint a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium növendékei. Érdekesség, hogy a hagyományőrzők közül többen az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezredben teljesítenek önkéntes tartalékos katonai szolgálatot.

 

cikk_03.jpg

Fotó: Kálmánfi Gábor

Forrás: https://honvedelem.hu/cikk/113703_tuzereket_avattak_szent_borbala_napjan


Ünnepi állománygyűlés a tüzérek napja alkalmából Győrben  / 01.jpgÜnnepi állománygyűlés a tüzérek napja alkalmából Győrben  / 02.jpgÜnnepi állománygyűlés a tüzérek napja alkalmából Győrben  / 03.jpgÜnnepi állománygyűlés a tüzérek napja alkalmából Győrben  / 04.jpg

 Szent Borbála napi díszlövések Győrben

December 4-én Győrben a MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakéta Ezred Szent Borbála napi tüzéravatásán a MATASZ 106. díszütege két Flak. 39(r) löveggel 2X3 díszlövéssel tisztelgett a fegyvernem hősei előtt. A kezelőszemélyzetet a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola hallgatói, a 6. Sipos Gyula ÖTT Ezred katonái és a MATASZ hagyományőrzői adták. A két ÖTT katona természetesen a MATASZ Hagyományőrző Tagozat tagja. A díszüteget Jásdi Balázs tagozatvezető (pirotechnikus) vezette. A vezérlöveg ismét Csatti volt.


 
Videó:
https://youtu.be/yiyIkskdi7Y?t=96
20181204_hagyortagozat.jpg

 Videó forrása: https://honvedelem.hu/cikk/113703_tuzereket_avattak_szent_borbala_napjanA MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete 2019.01.10-13-ig a Bakony nemzetközi menetszázaddal, részt vesz a XIX. Doni Hősök Emléktúrán.
 
A Magyar Tartalékosok Szövetsége országos szinten, különböző helyszínekről indított menettel tiszteleg, a doni hősök emléke előtt. A helyszínek közül egyik emlékmenetet, a jelentkezések függvényében - tervezetten 50 fővel - egyesületünk szervezi és rendezi.

Bakony nemzetközi menetszázad tervezett programja és az útvonal részletesen a letölthető mellékletben:

1. nap 2019.01.10. csütörtök Veszprémbe a csapatok beérkezése, az 54. Veszprém Radarezred laktanyájába 16.00 óráig

2. nap 2019.01.11. péntek Szigliget - Nagyvázsony menet útvonal 25km, ünnepi megemlékezés: beszédet mond Dr. Szabó József János ny. alez. hadtörténész

3. nap 2019.01.12. szombat Nagyvázsony - Veszprém menet útvonal 25km, ünnepi megemlékezés: beszédet mond Dr. Szabó József János ny. alez. hadtörténész

4. nap 2019.01.13. vasárnap Balatonfűzfő - Szentmise, ünnepi megemlékezés: beszdet mond Szabó István Honvédelmi államtitkár, koszorúzás, ebéd, rendezvény zárása 14.00 óra


Letöltések:

2019. XIX. Doni Hősök Emléktúra - Veszprém megye - útvonal

 

2019. XIX. Doni Hősök Emléktúra - Veszprém megye - időgrafikon

 


December 8. Búvárkodás nyílt nap!

Dátum: 2018. dec. 06. cs, 07:25 - Egyéb hírek - Írta: matasz.com
Nyomtatóbarát változat

December 8. Búvárkodás nyílt nap!
 
20181208_diveopenday.jpg


 
Minden tiszteletet és elismerést megérdemel Munkácsi Sándor t. ezredes úr és csapata, vagyis a MATASZ Heves Megyei Szervezete! Egy olyan rangos jubileumhoz értek el ebben az évben, ami csak keveseknek adatik meg a MATASZ berkein belül. Egy versenyt, de bármilyen közösségi eseményt, egymás után több éven keresztül megrendezni nem kis teljesítmény, legfőképpen azért, mert ehhez a körülmények és a feltételek általában nem nevezhetők ideálisnak. Nekik sikerült! Az idei évben már a jubileumi XV. Mikulás Kupa meghívóit küldték el, többek között a MATASZ megyei szervezeteinek.
Pest megyei szervezet - 2018. 12. 01. XV. Mikulás Kupa EgerPest megyei szervezet - 2018. 12. 01. XV. Mikulás Kupa EgerPest megyei szervezet - 2018. 12. 01. XV. Mikulás Kupa EgerPest megyei szervezet - 2018. 12. 01. XV. Mikulás Kupa Eger
Pest megyei szervezet - 2018. 12. 01. XV. Mikulás Kupa EgerPest megyei szervezet - 2018. 12. 01. XV. Mikulás Kupa EgerPest megyei szervezet - 2018. 12. 01. XV. Mikulás Kupa EgerPest megyei szervezet - 2018. 12. 01. XV. Mikulás Kupa Eger

Videó:
https://www.youtube.com/watch?v=-QXhBcU7d3U
20181201_hevesm_video.jpg

 
Versenyzési lehetőség, tapasztalatcsere, sportbaráti kapcsolatok ápolása, új ismeretek szerzésének lehetősége, találkozás a többi megyei szervezet vezetőivel, tagjaikkal, és még sorolhatnám tovább is az okokat, hogy miért is volt fontos elfogadni meghívásukat. A MATASZ Pest Megyei Szervezete élt a lehetőséggel, és az idei versenyre is teljes, 3 fős csapattal nevezett.
 
A verseny a hagyományokhoz híven kispuska, légpisztoly, és légpuska lövészetből állt, de természetesen most is ki lehetett próbálni az íjászatot, vagy éppen a csata csillag dobást, sőt a paintball és az airsoft lövészetet is. A programot a honvédelem témaköréből összeállított TOTO színesítette.
 

A MATASZ Pest Megyei Szervezetét a Bagi László, Bodola Botond, Bíró Sándor összetételű csapat képviselte, de nem csak a versenyprogramban vettünk részt, hanem Bagi László ny. ezredes úr jóvoltából egy tájékoztató előadás megtartásában is, mely a MATASZ szerepvállalása a Honvédelmi Sportszövetség tevékenységében és az Önkéntes Tartalékos Rendszer kialakításában címet viselte. Külön felkérésre megosztottuk az eddigi tapasztalatainkat a Honvédelmi Sportszövetség által kiírt támogatásokkal kapcsolatban is.

A verseny során sem vallottunk szégyent, mivel mind az egyéni – III. és VI. helyezés - , mind a csapatversenyben – II. helyezés – sikeresnek bizonyultunk.
Megyei szervezetünk immár hagyományosan, egy különdíjjal támogatta a versenyt, amit az idei évben a legeredményesebb középiskolás csapat kapott meg.

Módunkban állt gratulálni, a MATASZ Heves Megyei Szervezete német partnerszervezete, az Unterfranken Megyei Tartalékos Szervezet tagja, Leander Rüfer úr elismeréséhez is. Leander Rüfer úr részére, Magyarország Honvédelmi Minisztere, a magyar-német tartalékos kapcsolatok ápolása terén, több éven át tartó eredményes munkája elismeréséül, a Honvédelemért Kitüntető cím II. fokozatát adományozta, amit Bagi László ny. ezredes úr, a MATASZ alelnöke adott át.

Ezúton is gratulálunk a MATASZ Heves Megyei Szervezetének, a kitűnő programhoz, és természetesen az eredményes toborzó munkájukhoz, mivel ezen a napon 9 fő önkéntes tartalékos katona lépett be hozzájuk, ami több mint dicséretes teljesítmény.

Pest megyei szervezet - 2018. 12. 01. XV. Mikulás Kupa EgerPest megyei szervezet - 2018. 12. 01. XV. Mikulás Kupa EgerPest megyei szervezet - 2018. 12. 01. XV. Mikulás Kupa EgerPest megyei szervezet - 2018. 12. 01. XV. Mikulás Kupa Eger
Pest megyei szervezet - 2018. 12. 01. XV. Mikulás Kupa EgerPest megyei szervezet - 2018. 12. 01. XV. Mikulás Kupa EgerPest megyei szervezet - 2018. 12. 01. XV. Mikulás Kupa EgerPest megyei szervezet - 2018. 12. 01. XV. Mikulás Kupa Eger
Pest megyei szervezet - 2018. 12. 01. XV. Mikulás Kupa EgerPest megyei szervezet - 2018. 12. 01. XV. Mikulás Kupa EgerPest megyei szervezet - 2018. 12. 01. XV. Mikulás Kupa EgerPest megyei szervezet - 2018. 12. 01. XV. Mikulás Kupa Eger
Pest megyei szervezet - 2018. 12. 01. XV. Mikulás Kupa Eger  


 

Akik itt voltak, szerencsésnek mondhatják magukat! Találkozhattak barátaikkal, kicserélhették szakmai tapasztalataikat, amit semmilyen papírra vettet „módszertani útmutató” nem válthat ki, mert attól sem, kérdezni, sem válaszokat kapni nem lehet.

Köszönjük a szervezők munkáját és még egyszer NAGY GRATULÁCIÓ NEKIK!

 

Szöveg: Bíró Sándor ny. r. ezredes
Kép: Bodola Botond, Bíró SándorKözépiskolás légpuska lőverseny a Székesfehérvári Helyőrségi Művelődési Otthonban
 
A Magyar Tartalékosok Fejér Megyei Szervezete, együttműködve a Honvéd Szondi Sport Egyesülettel, 2018.11.28-án megrendezte a városi középiskolások részére „Egy nap a honvédelemért!” címmel meghirdetett légpuska lőversenyt, fiú és lány csapat, valamint egyéni kategóriákban.

A versenyre 11 középfokú oktatási intézmény küldte el egyéni versenyzőjét, vagy csapatát, csapatait, összesen 94 főt, kísérő tanáraikkal, akik versenyen kívül kipróbálták a lőteret!
 
A Székesfehérvár, Malom u. 2.szám alatt a Honvéd Szondi SE, és Tuza László nyá. alezredes (MATASZ tag) segítségével kialakított egy 10 méteres, egyszerre 4 lövő befogadására alkalmas pince-lőteret. A lőtér alkalmas légpuska és légpisztoly lövészet végrehajtására. Ez az esemény mivel a lőtér a napokban készült el, egyúttal a lőtér felavatása és próbája is volt.
20181128_fejerm_001.jpg

A lőverseny eredményei:
Lány egyéni versenyszámban:
1. helyezett: Farkas Dóra 89 ke, (Hunyadi Szki)
2. helyezett: Esteleczky Mercédesz 78 ke. (Árpád Szki)
3. helyezett: Simon Laura 74 ke. (Árpád Szki)
 

Lány csapat versenyszámban:
1 helyezett: Árpád Szakgimnázium csapata (Zsiga K., Simon L., Herczeg T., Sárvári K.) 267 köregységgel,
2. helyezett: Hunyadi Mátyás Szakgimnázium "B" csapata (Posztl K., Füzér R., Boncz B., Farkas D.) 229 köregységgel,
3. helyezett: Hunyadi Mátyás Szakgimnázium "A" csapata (Magyar K., Kiss Cs., Pach B., Rácz N.,) 176 köregységgel.

 

Fiú egyéni versenyszámban:
1 helyezett: Kovács P Adolf 84 ke. (több lőtt 10-es köregységgel), (Vörösmarty Szki),
2. helyezett: Hanzik Ádám 84 ke., (Hunyadi Szki),
3. helyezett: Tauz Milán 83 ke. (Vörösmarty Szki).

 

Fiú csapat versenyszámban:
1. helyezett: Vörösmarty Mihály Szakiskola -1.(Farkas G., Nagy P., Váradi P., Tauz M.,) 310 ke.,
2. helyezett: Árpád Szakgimnázium vegyes (Esteleczky M.,Gund P., Simon R., Pál D.) 291 ke.,
3. helyezett: Jáky József Szakgimnázium-4. ( Rácz M., Varga B., Harka G., Antal K.) 286 köregységgel.

 

"A verseny LEGJOBB LÖVŐJE" különdíjat Farkas Dóra, a Hunyadi Mátyás középiskola tanulója kapta a 89 köregységért, aki a fiúkat is megverte!
A versenybíróság egy-egy különdíjat ítélt meg a Jáky és a Hunyadi középiskoláknak, mert mindkét intézményből 5-5 csapat vett részt a versenyen.

A szervezők, rendezők köszönetet mondanak az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred törzsfőnökének (pk.h), Megtért István alezredes úrnak, valamint Szentes László nyá. ezredes úrnak aki, a HOSOSZ-t képviselte, hogy jelenlétével megtisztelte a rendezvényt! Köszönjük a Helyőrségi Helytörténeti Emlékgyűjtemény és múzeum munkatársainak segítségét a rendezésben, és a lehetőséget hogy a versenyzésre váró fiatalok megtekinthették a kiállítási tárgyakat, elmélyedhettek a város széles palettájú katonatörténelmében.

Köszönjük az oktatási intézmények vezetőinek támogatását, és a kísérő tanárnők és tanár urak segítségét!

Külön köszönet illeti a fáradozásukért, kitartó munkájukért: Kékesi Mihály nyá. alezredest, Tuza László nyá, alezredest, Rózsenberszki István nyá. alezredest Dobszai Zsolt nyá. őrnagyot, akik biztosították a rendezvényt.

 

Tisztelettel,
MATASZ Fejér megyei szervezet


 

20181128_fejerm_002.jpg

 

20181128_fejerm_003.jpg

 

20181128_fejerm_004.jpg

 

20181128_fejerm_005.jpgKét nappal ezelőtt készenlét-ellenőrző gyakorlat kezdődött a déli határszakaszon – mondta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes november 28-án, szerdán a fővárosban tartott sajtótájékoztatóján.

00tun_6870.jpg


Az államtitkár elmondta: az elmúlt három évben megtett műszaki, jogi és élőerős védelmi intézkedéseknek köszönhetően Európa legjobban őrzött schengeni határa Magyarország déli határszakasza lett, míg hazánk a kontinens egyik legbiztonságosabb országává vált. Annak érdekében, hogy ez a jövőben is így maradjon, tovább kell erősíteni, s magyar kézben kell tartani a határőrizetet – hangsúlyozta az államtitkár. A Honvéd Vezérkar főnöke – a honvédelmi miniszter felkérésére és a belügyminiszter egyetértésével – a Közös Akarat gyakorlaton belül, 72 órás feladatátvétellel készenlét-ellenőrzési gyakorlatot rendelt el, aminek célja, hogy meggyőződjenek a határvédelmi feladatokba bevont katonai alakulatok felkészültségéről; a gyakorlat november 26-a és december 1-e között zajlik a 175 kilométer hosszú szerb-magyar határszakaszon.

„Magyarország szuverenitásának és a magyar emberek biztonságának legfőbb garanciája a Magyar Honvédség. Magyarország bebizonyította azt, hogy a migráció szárazföldön megállítható, s ennek köszönhetően biztosítható az ország mindennapjainak békéje, a nyugodt élet. Sikeresen megvédtük keresztény nemzeti kultúránkat, teljesítettük a magyar embereknek azon akaratát, hogy ők dönthessék el, hogy kikkel kívánnak együtt élni, miközben nemzetközi jogi kötelezettségeinknek is maximálisan eleget tettünk” – mondta az államtitkár. Németh Szilárd szerint a hadseregnek és a rendőrségnek köszönhetően ugyan megállították a migrációt, de a veszély még nem múlt el, hiszen „virágkorát éri a Soros György-féle migránspolitika, s a jövő évi EP-választások tétje, hogy a migránspárti erők vagy pedig az erős nemzetekben hívő Európa-párti erők kapják-e meg a bizalmat. Ennek bizonyítéka a határőrizeti jogunk elvételének erőltetése, illetve a migránskártyák és migránsvízumok ügye.” 

tun_6850.jpg

„Mi ezzel szemben továbbra is kiállunk azon gondolat mellett, hogy magyar Magyarországot s európai Európát szeretnénk, és Magyarország soha nem fog lemondani a határőrizeti jogáról, mert ez az ország biztonságának a kulcsa” – mondta Németh Szilárd. A Magyar Honvédség továbbra is részt vesz a határőrizeti feladatokban, segíti a rendőrség munkáját, hiszen rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek segítségével a lehető leggyorsabban reagálhat a határon jelentkező kihívásokra. A most bejelentett gyakorlaton 2300 katona vesz részt 310 technikai eszközzel, amik között például harcjárművek, helikopterek és rohamcsónakok is megtalálhatók.


Az államtitkár kérdésre elmondta azt is: a magyar és az európai titkosszolgálatok szerint mintegy 70 ezer migráns várakozik arra a Nyugat-Balkánon, hogy meginduljon az unió területe felé. „Ha ez az ellenőrizetlen tömeg nekiindul a határnak, akkor azt meg kell védenünk; meg kell tudni védeni a műszaki akadállyal, amit oda létesítettünk, a kéttípusú kerítéssel, kamerákkal, a hanglokátorokkal, a drónokkal, és természetesen azzal a jogi környezettel, aminek az alapját meg tudtuk teremteni a választás után az Alaptörvényben, és természetesen kellenek oda határvadászok és honvédek” – fogalmazott Németh Szilárd.


Fotó: Rácz Tünde

Forrás:

https://honvedelem.hu/cikk/113606_ellenorzo_gyakorlatot_tartanak_a_deli_hatarszakaszonAz egységes nemzettudat egyszerre igényel tényeket és spiritualitást - hangsúlyozta Boross Péter miniszterelnök Az elődök dicsősége fény az utókor számára – a magyar katonai vitézség ezer éve című konferencián, az Országházban.

mg_7530.jpg

A Nemzeti Örökség Intézetének rendezvényén Boross Péter kiemelte: vannak nemzetek, amelyek arra ítélték magukat, hogy küzdjenek magukért, ilyenek vagyunk mi, magyarok is. A magyar nemzettudat sok mélypontot élt már meg, de mindig fel tudott újra emelkedni, éppen ezért a mai konferencia egy hosszú misszió kezdete, melynek célja a nemzettudat erősítése, amire ma nagy szükségünk van - tette hozzá a volt miniszterelnök.

mg_7567.jpg

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere előadásában kiemelte: Székesfehérvár katonavárosként gondol magára a jövőben is, nemcsak hazai, de nemzetközi szerepvállalásával is. A hősök hősök voltak, a hagyományok hagyományok, emlékük őrzése pedig mindannyiunk kötelessége - hangsúlyozta a polgármester.

mg_8144.jpg

A konferencia zárszavában Radnainé Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója hangsúlyozta: a NÖRI számára nem volt kérdés, hogy megszervezze ezt a mai konferenciát, hiszen a hősök tisztelete, emlékük őrzése, az emlékművek, nemzeti emlékhelyek ápolása és ismertté tétele mindennapi munkánk része. Célunk, és bízunk benne, hogy a jogalkotókkal együttműködve sikerül majd elérnünk, hogy a Hősök tere, az első magyarországi Nemzeti emlékhely, mely minden magyar hős emlékét őrzi, igazi szakrális hellyé váljon – tette hozzá a főigazgató.

mg_7549.jpg

Fotó: NÖRI

Forrás: 

https://honvedelem.hu/cikk/113656_az_egyseges_nemzettudat_egyszerre_igenyel_tenyeket_es_spiritualitastOlyan jogszabályokat kell alkotni, amelyek biztosítják Magyarország és az emberek mindenkori biztonságát – hangsúlyozta dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter november 29-én, csütörtökön a fővárosban tartott többpárti egyeztetés után, amikor bejelentette azt is: 35 százalékos illetményfejlesztés lesz a honvédelmi alkalmazottaknál.
 
A tárca törvénymódosító és új jogszabályt alkotó javaslatainak megbeszélése miatt összehívott egyeztetésen végül csak a kormánypártok és a Jobbik jelent meg.  lala8824.jpg
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=B8SHQbvRjZM
 
 20181201_honvedelemhu.jpg

 
A miniszter elmondta: az egyeztetést azzal a céllal szervezték, hogy mind a hét parlamenti frakció képviselőivel megbeszéljék a tárca által az Országgyűlés elé beterjesztett törvénymódosító, illetve új törvényt hozó javaslatokat. A tárcavezető sajnálatát fejezte ki, amiért a hétpártira tervezett egyeztetésre csak a Jobbik ment el az ellenzéki pártok közül. Mint mondta, a felvázolt ügyekben fontos lett volna, hogy elmondják véleményüket. Úgy látszik, hogy az ellenzéki pártok részéről még sincs szándék arra, hogy a Magyar Honvédség erős, ütőképes haderő legyen – fűzte hozzá. „Azt gondolom, hogy mindazt, ami történik a Magyar Honvédségben annak érdekében, hogy valóban egy erős, ütőképes, megbízható honvédséget hozzunk létre, úgy hajtjuk végre, hogy ezzel a magyar állampolgárok is elégedettek legyenek. Megindult egy fejlődés, egy beruházás, a személyi állomány munkájának méltó elismerése, amit a katonák és a honvédelmi alkalmazottak is megérdemelnek” – emelte ki dr. Benkő Tibor.

lala8921.jpg

A módosításokra és az új törvényre az ország megváltozott biztonsági környezete miatt van szükség. Összesen három jogszabályról van szó: módosítanák a honvédelemről szóló törvényt, a katonák jogállásáról szóló jogszabályt, míg egy új törvény foglalkozna a honvédelmi alkalmazottakkal. Az első kulcseleme, hogy szétválasztanák a most még integráltan működő minisztériumot és a katonai felső vezetést, amire azért van szükség, hogy a tárca az irányítási, illetve ellenőrzési feladatokkal foglalkozzon, a katonák vezetését pedig katona lássa el. A módosítások részeként egy új jogi kategória, a honvédelmi veszélyhelyzet megteremtése is napirenden van, amely egy békeidejű, az új típusú kihívásokhoz alkalmazkodó, rugalmas felhatalmazást kíván biztosítani a kormány számára az esetleges válsághelyzetek kezelésére való felkészülés, illetve a hatékonyabb védelem érdekében. A jogszabály semmilyen módon nem csorbítja az állampolgárok jogait – hangsúlyozta a miniszter.


A honvédségnél dolgozó civil, jelenleg közalkalmazotti státuszban foglalkoztatottak számára jövőre a tervek szerint egy új jogállást kívánnak létrehozni, amelynek nyomán honvédelmi alkalmazottakká válnának. Azok, akik vállalják a honvédelmi alkalmazotti státuszt, többletjuttatásban részesülhetnek: részükre január 1-től 20 százalékos, majd utána évente még 5-5-5 százalékos bérfejlesztést hajtanak végre, míg végül el nem éri a 35 százalékot az emelés.

lala8886.jpg

Kósa Lajos, a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke azt mondta: az ellenzéki pártok többségének távol maradása azért is meglepő, mert minden bizottsági ülésen „követelik” az egyeztetést, illetve javasolják, hogy a honvédelmi miniszterrel személyesen tárgyaljon a plénum. „Most a honvédelmi miniszter elhívott bennünket, és az említett pártok azt mondták, hogy köszönik szépen, nem élnek a lehetőséggel. Tehát konzultációt követelnek, de amikor konzultáció van, akkor nem jönnek” – tette hozzá. Kósa Lajos szerint képtelenség az az ok, amire a pártok hivatkoztak, hiszen a felvetett törvénymódosításokról még nem volt parlamenti szavazás, így hozzászólhattak volna ezekhez a megbeszélésen. Ráadásul az említett törvényekhez senki, így egyetlen ellenzéki politikus sem adott be módosító indítványt. „Tehát mondhatja azt az ellenzék, hogy ál-egyeztetések vannak, és ők ebben a színjátékban nem hajlandóak részt venni, de arra nem vették a fáradságot, ami a legalapvetőbb parlamenti képviselői munkavégzési követelmény: hogy ha van egy fontos álláspontom, akkor nemcsak úgy elmondom az éterbe, hanem azt leírom és jelzem” – hangsúlyozta a bizottság elnöke.

lala8844.jpg

Az említett módosítások kapcsán elmondta azt is: érkezett egy kritika, miszerint a honvédelmi rendszer átszervezése gyengítheti a hadsereg feletti civil kontrollt, ami nem igaz, hiszen ezért nem a mindenkori honvédelmi miniszter felel, hanem az Országgyűlés, s azon keresztül a Honvédelmi és rendészeti bizottság. „Tehát ez a törvény a parlamenti civil kontroll semmilyen kérdését nem érinti, így a felvetés értelmezhetetlen” – fogalmazott.


Staudt Gábor, a Jobbik országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón elmondta: örömmel fogadták a meghívást, s a megbeszélésen sok érdemi, szakmai kérdést egyeztettek. Ugyanakkor jogászként úgy látta, a különleges jogrend rendelkezései között lenne helye a honvédelmi veszélyhelyzetnek, a mostani formájában ugyanis nem az Alaptörvény megfelelő passzusai közé kerül be. A felvetés tűnhet egy jogi vitának – fogalmazott a politikus –, de úgy gondolja, hogy az Alaptörvényben rögzített öt különleges helyzet elég tág lehetőséget biztosít a honvédség számára. „Nem kell semmilyen visszaélést feltételezzünk, de ellenzéki szempontból az a feladatunk, s az állampolgárok azért küldtek ide minket, hogy minden kiskapura megpróbáljuk felhívni a figyelmet, akkor is, ha egy következő kormány élne vele” – fogalmazott.

lala8911.jpg

Fotó: Szabó Lajos zászlós

Forrás:

https://honvedelem.hu/cikk/113632_honvedelmi_targyu_torvenyekrol_egyeztettek
A MATASZ Pest Megyei Szervezete havi lövészeti programja, illetve az ehhez kapcsolódó versenyzési lehetőségek biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtott be a Honvédelmi Sportszövetséghez, mely pozitív elbírálást nyert. November 30-án megtartották a programsorozat záró eseményét is. A korábbiak október 26-án és november 23-án kerültek megrendezésre.
 
A lövészetek kiválóan sikerültek, mivel kitűzött céljaikat maradéktalanul teljesíteni tudták. Egyrészt biztosították az egyéni felkészültség, a fejlődés mérésének lehetőségét az év folyamán a lövészeti programjukat folyamatosan látogató Pest Megyei és Fővárosi szervezetek tagjainak, másrészt sok új tag jelentkezésével jelentősen növelni tudták aktív taglétszámukat, és ami különösen fontos, hogy az új tagok között számos önkéntes területvédelmi tartalékos katonát is üdvözölhettek. Szakmailag kiválóan felkészült lövészet vezetőik, a lövészetek alkalmával tartott oktatásai pedig segítették az új tagok, szakmai fejlődését, a biztonságos fegyverkezelés alapjainak elsajátítását, és a beilleszkedésüket közösségükbe. Versenyeik jól szolgálták a lövészsport népszerűsítését, a sportbaráti kapcsolatok ápolását.
 
Köszönet a program megvalósításában közreműködő aktív MATASZ tagoknak a rengeteg elvégzett munkáért és segítségért.
 

Szöveg: Bíró Sándor ny. r. ezredes

Kép: Benke Tamás ny. alezredes

Pest megyei szervezet - 2018. 11. 30. Lezárult a lőverseny sorozatPest megyei szervezet - 2018. 11. 30. Lezárult a lőverseny sorozatPest megyei szervezet - 2018. 11. 30. Lezárult a lőverseny sorozatPest megyei szervezet - 2018. 11. 30. Lezárult a lőverseny sorozat
Pest megyei szervezet - 2018. 11. 30. Lezárult a lőverseny sorozatPest megyei szervezet - 2018. 11. 30. Lezárult a lőverseny sorozatPest megyei szervezet - 2018. 11. 30. Lezárult a lőverseny sorozatPest megyei szervezet - 2018. 11. 30. Lezárult a lőverseny sorozat
Pest megyei szervezet - 2018. 11. 30. Lezárult a lőverseny sorozatPest megyei szervezet - 2018. 11. 30. Lezárult a lőverseny sorozatPest megyei szervezet - 2018. 11. 30. Lezárult a lőverseny sorozatPest megyei szervezet - 2018. 11. 30. Lezárult a lőverseny sorozat
Pest megyei szervezet - 2018. 11. 30. Lezárult a lőverseny sorozatPest megyei szervezet - 2018. 11. 30. Lezárult a lőverseny sorozatPest megyei szervezet - 2018. 11. 30. Lezárult a lőverseny sorozatPest megyei szervezet - 2018. 11. 30. Lezárult a lőverseny sorozat
Pest megyei szervezet - 2018. 11. 30. Lezárult a lőverseny sorozatPest megyei szervezet - 2018. 11. 30. Lezárult a lőverseny sorozatPest megyei szervezet - 2018. 11. 30. Lezárult a lőverseny sorozatPest megyei szervezet - 2018. 11. 30. Lezárult a lőverseny sorozat
Pest megyei szervezet - 2018. 11. 30. Lezárult a lőverseny sorozatPest megyei szervezet - 2018. 11. 30. Lezárult a lőverseny sorozatPest megyei szervezet - 2018. 11. 30. Lezárult a lőverseny sorozat Oldal:  1 2 3 ...... 58 59 60